Molimo pričekajte

Unapređenje oporavilišta za divlje životinje u Aquariumu Pula


Projekt se sufinancira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

www.strukturnifondovi.hr

Kod projekta: KK.06.5.2.06.0005
Partner projekta: Morski obrazovni centar Pula
Ukupna vrijednost projekta: 6.844.262,13 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 5.668.388,97 kuna
Bespovratna sredstva (iznos EU financiranja): 4.818.130,50 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2016. do 30.06.2023.


Sažetak projekta

Gubitak bioraznolikosti duboko i trajno utječe na čovječanstvo, a potreba zaštite bogatstva životinjskog svijeta svakim je danom sve izraženija. U sklopu Aquariuma Pula i udruge Morski obrazovni centar Pula djeluju oporavilišta za gmazove koji znanjem i iskustvom svojih djelatnika već 20 godina svakodnevno doprinose oporavku tih ugroženih vrsta. Projektom će se unaprijediti oporavilište tako što će se povećati kapaciteti za prihvat jedinki, poboljšati briga i skrbi o životinjama te usavršiti stručni kadar. Informativne i obrazovne aktivnosti projekta senzibilizirat će javnost o potrebi očuvanja bioraznolikosti.


Opis projekta

Bioraznolikost na globalnoj razini prolazi kroz drastične promjene s neizvjesnim prognozama te je njeno očuvanje glavni cilj Strategije EU o bioraznolikosti. Iz tih se razloga javila potreba za uspostavom kvalitetne infrastrukture uz stručni kadar koji će omogućiti bolji oporavak zaštićenih životinja u ugovorenim oporavilištima, ali i na državnoj razini. Ovaj je projekt usmjeren ka unapređenju oporavilišta unutar utvrde Verudela u Puli. Projekt provodi Aquarium Pula d.o.o., tvrtka koja 20 godina djeluje u utvrdi Verudela i vodi akvarij otvoren za javnost. Aquarium Pula oporavilište je za kopnene i slatkovodne kornjače, guštere te neotrovne zmije dok je partner u projektu, udruga Morski obrazovni centar Pula zadužena za skrb i liječenje morskih kornjača.
Aquarium Pula raspolaže karantenskim prostorom s mogućnošću uspostave privremenih nastambi za liječenje manjeg broja kopnenih gmazova uz nedostatak adekvatnog odjela za liječenje, intenzivnu njegu i skrb. Projektom će se povećati kapaciteti za oporavak ugroženih gmazova tako što će se uspostaviti sklop karantenskih terarija za intenzivnu skrb i liječenje. Postavit će se ograđeni vanjski bazeni s kopnenim dijelom za rehabilitaciju jedinki slatkovodnih i kopnenih kornjača prije povratka u prirodu. Projekt predviđa i povećanje kapaciteta za prihvat morskih kornjača u partnerstvu s udrugom MOC. Projekt uključuje uspostavu novog bazena na otvorenom te preinaku postojećih bazena unutar utvrde Verudela koji će služiti za rehabilitaciju prije povratka u prirodno stanište. Opremit će se 10 novih bazena na otvorenom u kojima će biti smještene manje morske kornjače pod terapijom, ali van životne opasnosti. U cilju povećanja funkcionalnosti terarija i bazena, uspostavit će se potrebna rasvjeta, grijanje, filtracijski sustav te skrovište za jedinke. U sklopu akvarija opremit će se nastamba s vlažnim staništem, adekvatnim osvjetljenjem i dekoracijom koja nalikuje prirodnom okolišu za strogo zaštićene zavičajne vodozemce (žabe, salamandre i vodenjake). U slučaju zaplijene ili nenadane ugroze, Aquarium Pula bit će kapacitiran i za zbrinjavanje egzotičnih i zavičajnih vrsta (CITES vrste, egzotični gmazovi, koralji, morski konjići i drugi).
Za uspostavu veterinarskog liječenja svih jedinki oba oporavilišta, opremit će se odjeljak gdje će ugovoreni veterinari obavljati preglede i manje zahvate. Za dobivanje što pouzdanije dijagnoze, kupit će se potrebna medicinska oprema (rendgen, endoskop, ultrazvuk i dr.) i aparat za inhalacijsku anesteziju. Osposobit će se i oprema za koprološke preglede, uzorkovanje krvi te provedbu ostalih dijagnostičkih metoda koji bi se inače morale obaviti kroz ugovorene usluge vanjskih stručnjaka. Za pravilan oporavak jedinki opremit će se prostor za intenzivnu njegu, poboljšati sustav mjerenja kakvoće vode, usavršiti kvaliteta laboratorijskih pretraga i poboljšati uvjeti za pravilnu pripremu i skladištenje hrane. Nabavit će se i oprema za sterilizaciju prostorija, vode i veterinarskih instrumenata (UV lampe, autoklav i dr.). Uspostavit će se protokoli za liječenje i skrb jedinki, ovisno o vrsti, te će se stručni kadar dodatno educirati sudjelovanjem na programima usavršavanja u drugim oporavilištima u inozemstvu (oporavilišta u Valenciji, Bariju, Napulju i dr.).
Edukacija javnosti o potrebi očuvanja bioraznolikosti pomaže ljudima svih dobnih skupina da razumiju i cijene prirodne resurse naše zemlje i nauče kako ih sačuvati za buduće generacije. Upravo iz tih razloga projekt planira razvoj aktivnosti za obrazovanje i informiranje ciljanih skupina. Letci i brošura opisuju važnost oporavilišta i način postupanja u slučaju pronalaska ozlijeđene jedinke, dok volonterski programi podučavaju ciljane skupine o radu oporavilišta. Putem online video uradaka, radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, pokretnih izložbi i manifestacija puštanja životinja u prirodu nastojat će se potaknuti promjene u stavu i razmišljanju koje će dugoročno smanjiti negativan utjecaj čovjeka na bioraznolikost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Provođenjem ovog projekta unaprijedit će se infrastruktura oporavilišta za prihvat većeg broja jedinki. Ujedno će se poboljšati briga i skrb o životinjama te povećati kvaliteta nastambi za prihvat životinja raznih dimenzija. Stručni kadar oporavilišta će se dodatno usavršiti te će se osigurati učinkovitiji prijevoz jedinki i provesti aktivnosti za postizanje veće samoodrživosti oporavilišta.

Uz unapređenje uvjeta za spašavanje i rehabilitaciju jedinki, cilj projekta je edukacija i senzibilizacija šire javnosti, s naglaskom na edukaciju djece školskog uzrasta, iz Hrvatske i šire. Dugoročna namjera je postati regionalno prepoznato oporavilište za zbrinjavanje ugroženih životinja, promovirati potrebe očuvanja bioraznolikosti te biti stručna potpora za ciljane skupine vezane za zaštitu prirode, ali i za državna tijela kojima možemo biti vrijedna potpora za aktivnosti usmjerene ka zaštiti biološkog fonda.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Aquarium Pula d.o.o., kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore:

Gospodarski subjekti s kojim je Naručitelj u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o nabavi su:

  • „Ljekarna Nikola Dajković“, OIB: 01081715207, Ribarska ulica 22, HR- 52204 Ližnjan
  • „Morski obrazovni centar Pula“, OIB: 18794203855, Negrijeva 10, HR-52100 Pula

Kontakt za više informacija

infos@aquarium.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Aquariuma Pula

Sukladno Javnom pozivu „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“, koda KK.06.5.2.04 Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, Aquarium Pula d.o.o. objavljuje preuzmi datoteku.

Sukladno Javnom pozivu „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“, koda KK.06.5.2.04 Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, Aquarium Pula d.o.o. objavljuje preuzmi datoteku.