Molimo pričekajte

Opći uvjeti poslovanja

Podaci trgovačkog društa

Aquarium Pula d.o.o. za djelatnost akvarija i trgovinu
Verudella 33, 52100 Pula, Hrvatska
infos@aquarium.hr

OIB 00972615522
MBS 040317288
Društvo je upisano u u registar Trgovačkog suda u Pazinu
Uprava: Milena Mičić, Zoran Mičić, Matko Mičić
Temeljni kapital: 920.000,00 kuna / 122.104,98 euro (fiksni tečaj konverzije 7,5345)

Opće odredbe

 • Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za posjet (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostore Aquariuma Pula, prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Aquariuma Pula koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga te ne ulazite u prostorije Aquariuma Pula.
 • Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje usluga Aquariuma Pula primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih.
 • U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama Aquariuma Pula. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.
 • Aquarium Pula zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Aquariuma Pula Vam savjetuje da prije korištenja, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog stjecanja ulaznice za korištenje usluga ili ulaska u prostore Aquariuma Pula provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Kupnja ulaznica

 • Ulaznice je moguće kupiti na blagajnama Aquariuma Pula, te putem online prodajno prostora na web stranici www.aquarium.hr
 • Za kupnju ulaznice vrijede cijene navedene cjeniku ulaznica koji je dostupan na web stranici i na ulazu u Aquarium Pula. U cijenu ulaznice uračunat je i PDV. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka početka kupovine o kojoj promjeni će Aquarium Pula obavijestiti kupca na jasan i razumljiv način.
 • Sve kupnje ulaznica putem internetske stranice obvezujuće su i konačne, te se iste mogu otkazati ili izmjeniti datum jedino kontaktiranjem Aquariuma Pula na ulaznice@aquarium.hr.
 • Svi upiti, prigovori i reklamacije u vezi s radom Internetske stranice za kupovinu i naplatu ulaznica mogu se slati u pisanom obliku poštom na adresu: Verudella 33, 52100 Pula, Hrvatska, prijaviti telefonski na: +385 52 381 402 ili e-poštom na ulaznice@aquarium.hr
 • Prilikom kupovine ulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojiti vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. Aquarium Pula zadržava pravo izmjene cjenika.
 • Storniranje i zamjena kupljenih ulaznica za drugi proizvod nije moguća.
 • Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili za izgubljenu ulaznicu.

Blagajne

 • Za radno vrijeme blagajni za prodaju ulaznica informirajte se na stranici Aquariuma Pula.
 • Blagajne za prodaju ulaznica zatvaraju se sat vremena prije zatvaranja.

Ulazak u prostore Aquariuma

 • Pravo na ulazak u prostor stječe se kupnjom ulaznice.
 • Zabranjen je ulazak u Aquarium Pula bez važeće ulaznice. Aquarium Pula zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog posjetitelju zabraniti ulazak u Aquarium Pula, tj. posjetitelja udaljiti iz njegovih prostora. Iz tog razloga je posjetitelj dužan kod sebe imati ulaznicu i dokaz o pravu na stjecanje popusta (npr. studentska iskaznica i sl.) do kraja posjete.
 • Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u prostore Aquariuma Pula nije dozvoljeno, osim u slučaju životinja pratitelja.
 • U Aquariumu Pula postoji rampa za osobe s invaliditetom za prijenos invalidskih kolica na prvi kat Aquariuma Pula.

Ponašanje u prostorijama Aquariuma

 • Posjetitelj je obvezan pažljivo i odgovorno se odnositi prema imovini i prostorima Aquariuma Pula.
 • Nije dozvoljeno ometati ostale posjetitelje u posjeti.
 • U unutrašnjim prostorijama Aquariuma Pula nije dozvoljena upotreba koturaljki, inline koturaljki, skate boardova, romobila I sl.
 • Osoblje Aquariuma Pula nakon opominjanja može posjetitelje udaljiti iz prostora bez prava na povrat cijene ulaznice ukoliko:
  • svojim ponašanjem ometaju ostale posjetitelje tijekom prikazivanja posijete;
  • prema mišljenju osoblja Aquariuma Pula, pod utjecajem alkohola ili drugih opijata;
  • puše unutar prostorija Aquariuma Pula, gdje je to izričito zabranjeno.
  • prostore Aquariuma Pula unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.);
 • Po kraju radnog vremena posjetitelji moraju napustiti Aquariuma Pula kroz označene izlaze.

Odgovornost za stvari

 • Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i za čitavog trajanja posjete držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Aquarium Pula ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
 • Preporučamo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostore Aquariuma Pula, odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostora Aquariuma Pula. Aquarium Pula ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.
 • Aquarium Pula će, iznimno, na zahtjev posjetitelja primiti na čuvanje novac, dragocjenosti, vrijednosne papire i druge vrijedne stvari koje posjetitelj donese i hoće mu ih predati na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže prikladnim prostorijama za njihov smještaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomjerne vrijednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Aquariuma Pula iz kakva drugoga opravdanog razloga. Za sve takve stvari posjetitelj se obvezuje kontaktirati osoblje Aquariuma Pula.
 • Aquarium Pula ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posjetitelj nije prethodno predao na čuvanje sukladno prethodnoj točki.

Parking

 • Posjetitelju je dostupan besplatni parking ispred i u blizini Aquariuma Pula tijekom cijele godine. Iznimno, u ljetnim mjesecima parking može biti nedostupan radi ograničavanja ulaza od strane poduzeća Arena Hospitality Group-a d.d. Preporuke su da tijekom kišnih dana, u periodu izrazite posjećenosti, posjetitelj koristi usluge javnog prijevoza (autobus ili taxi).

Zabrana audio i video snimanja

 • Audiovizualna djela i druga djela koja se prikazuju i koriste kao dio edukativnih izložbi, su djela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Neovlaštena reprodukcija, distribucija, skladištenje, poduzimanje drugih radnji radi distribucije, javno prikazivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti takvih djela predstavlja kazneno djelo.

Zaštita osobnih podataka

 • Ukoliko je za potrebe korištenja usluge potrebno dati određene osobne podatke te podatke o bankarskoj kartici, prikupljanje i obrada takvih osobnih podataka podliježe Izjavi o privatnosti Društva u kojoj je detaljno opisano kako koristimo Vaše podatke, koja prava Vam jamči Uredba o zaštiti podatka, te kako ih ostvariti.
 • Aquarium Pula koristi video nadzor u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka radi zaštite osoba i imovine, odnosno temeljem legitimnog interesa iz čl. 6. st. 1.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Detalji vezani uz osobne podatke prikupljene putem videonadzora propisani su Izjavom o privatnosti Društva koja je dostupna ovdje.

Prigovori

 • Svi prigovori mogu se predati u poslovnim prostorijama Aquariuma Pula kao i slati u pisanom obliku na sljedeće adrese:
  Aquarium Pula d.o.o
  Verudela bb, 52100 Pula
  OIB: 00972615522
  Aquarium Pula će se očitovati na Vaš prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Opći uvjeti korištenja web stranice

 • Aquarium.hr Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svoje web stranice koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge web stranice Aquarium Pula d.o.o. Korištenjem bilo kojeg dijela Aquarium Pula d.o.o. te svih njegovih dijelova smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava

 • Aquarium.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava stranice Aquarium.hr i podložno je tužbi.
 • Aquarium.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na web stranici bez obaveze prethodne najave.
 • Aquarium.hr sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Sve sadržaje web stranice Aquarium.hr koristite na vlastitu odgovornost i Aquarium.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van stranice Aquarium.hr isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača.
 • Web stranica Aquarium.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Aquarium.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja web stranice (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Aquarium.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao web stranicu i njene sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Aquarium.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila web stranice Aquarium.hr ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Izmjene uvjeta korištenja Aquarium.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Pravila prenošenja sadržaja

 • Svi članci i fotografije na web stranici Aquarium.hr vlasništvo su tvrtke Aquarium.hr Prenošenje informacija iz članaka objavljenih na web stranici dozvoljeno je samo uz uvjet navođenja izvora, a ako je riječ o web stranici onda je obavezno i staviti link na originalni tekst ukoliko s uredništvom Aquariuma Pula nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na web stranici Aquarium.hr prenese suprotno ovim pravilima protiv prekršitelja će biti pokrenut pravni postupak.

Poveznice / Linkovi trećih strana

 • U nekim sadržajima ovih web stranica objavljene su web poveznice / linkovi za treće strane tj. njihove web stranice. Nastojimo pažljivo odabrati web stranice na koje upućujemo korisnika, vodeći računa da one budu relevantnog i kvalitetnog sadržaja, no ne možemo dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na tim stranicama, niti preuzeti bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se isključivo na ove web stranice (aquarium.hr). Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.

Završne odredbe

 • Bilo kakve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane Aquarium Pula d.o.o., na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama, od strane Aquarium Pula d.o.o., odmah postaje važeća, a svako daljnje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.
 • Za bilo kakva dodatna pojašnjenja, prigovora, ili ako želite koristiti neko vaše pravo, slobodno nas kontaktirajte na infos@aquarium.hr