Kamenita staništa

Manji dio infralitoralne stepenice Jadranskog mora (područje koji se prostire od zone plime i oseke do dubine od tridesetak metara), čini kamenito dno, područje koje je trajno prekriveno morem. Preduvjet oblikovanja kamenitog staništa je jako strujanje mora i biogeno učvršćivanje dna koje čini temelj ove zajednice