Please wait

Uspostava rastilišta riblje mlađi za obnovu ribljeg fonda na području ekološke mreže NATURA 2000

Ribe se mrijeste na otvorenom moru, a obalna područja, pogotovo uvale, prirodna su hranilišta i rastilišta riblje mlađi. U prirodnim uvjetima, jedan od glavnih uzroka smrtnosti riblje mlađi je predacija od strane drugih riba (preživljava samo 5 do 10% ličinki). Uz konstantni pritisak ljudskih aktivnosti kao što su ribolov te nautički i sportski turizam, ličinački stadiji riba postali su izrazito ugroženi.

Kako bi se obalna područja repopulirala ribljim vrstama, udruga MOC Pula je povodom Svjetskog dana oceana (8. lipnja 2021.) u suradnji s Aquariumom Pula postavila četiri ograđena rastilišta za riblju mlađ te je održana radionica za lokalno stanovništvo, učenike i studente na temu značaja staništa mreže NATURA 2000 te biološke raznolikosti s naglaskom na prisutne vrste. Cilj postavljanja rastilišta je upravo zadržavanje ribljih populacija u uvali, što dugoročno povećava mogućnost obnove bioraznolikosti tog područja. Rastilišta su mrežom ograđene četvrtaste konstrukcije u obliku vrša dimenzija 0,7 m x 0,3 m x 0,7 m, sastavljene od vanjskog kaveza manjeg oka i unutarnjeg ograđenog prostora s ljušturama oštriga. Postavljaju se na dno mora u plitkoj vodi uz pristaništa ili vezove kako bi se osiguralo da ne ometaju brodski promet. Rastilišta u pristaništima služe kao skrovište za najranije, a ujedno i najosjetljivije stadije života riba. Poznato je da jedno rastilište u pristaništu odgovara 700 m2 prirodnog rastilišta obalnog prostora te da do 20 puta više mlađi nastanjuje pristaništa koja su opremljena rastilištima.

Tijekom provedbe projekta, ali i kasnije, rastilišta će se povremeno pregledavati te će se bilježiti pronađene vrste. Ovim projektom uz podršku INA-e, kroz program Zeleni pojas kojim se sufinanciraju ekološki projekti, po prvi puta u Hrvatskoj postavljeno je rastilište za riblju mlađ.