Prirodne Zajednice Dubokog Mora

Različiti ekološki uvjeti (povišeni tlak, niska temperatura i mala količina hrane) utječu na niz prilagodbi unutar dubokomorskih staništa, a organizmi koji u njemu obitavaju odlikuju se sporim rastom i metabolizmom, malom gustoćom populacije, niskim mortalitetom te dugim životnim vijekom.