Edukativni oceanološki i biološki program „Plava škola“ pruža jedinstvenu priliku da se kroz praktičan rad sudionici pobliže upoznaju s karakterističnim organizmima Jadranskog mora i njihovim prilagodbama na morski okoliš, kao i s osnovnim oceanografskim pojmovima (prozirnost, salinitet, gustoća i temperatura mora te sastav soli). Radionice programa odvijaju se unutar bitnice Sv. Ivan, dok se terenski rad obavlja na obali mora kod svjetionika i na brodu koji je smješten u lučici „Bunarina“.

Programi
Plava škola Aqurium Pula
1. Workshop:

Workshop lasts 1 hour and the participants can choose one of the following topics:

a) Beskralježnjaci Jadranskog mora: Radionica omogućuje učesnicima upoznavanje s najpoznatijim grupama morskih beskralješnjaka uz pomoć živih uzoraka (koralji, rakovi, mahovnjaci, crvi cjevaši, ježinci, zvjezdače itd.) i suhih preparata (ljušture školjkaša i puževa, oklopi rakova itd.). Biologedukator objašnjava karakteristike pojedinih vrsta i njihov značaj u prehrambenom lancu, uz brojne zanimljivosti.

b) Disekcija riba hrskavičnjača – na uginulim primjercima morske mačke (ribe hrskavičnjače) i prepariranih primjeraka riba koštunjača, učesnici u grupama po 3-4 određuju razlike i sličnosti riba hrskavičnjača i riba koštunjača, dok biolog-edukator objašnjava njihovu fizologiju i anatomiju.

c) Proučavanje zajednice morskih trava pomoću lupa – učesnici proučavaju uzorke morskih životinja prikupljenih s plitkog morskog dna. Uz biologa-edukatora učesnici se upoznavaju s osnovnim razlikama među različitim skupinama organizama te određuju karakteristične vrste. *potrebno unaprijed najaviti

*Proučavanje planktonskih organizama pomoću lupa (samo tijekom dvodnevnog programa) - učesnici proučavaju uzorke morskog planktona prikupljenog planktonskom mrežicom i određuju različite tipove i grupe planktonskih organizama Jadranskog mora.

2. Rad na obali mora:

Sakupljanjem uzoraka s obale analiziraju se tzv. pojasevi mora (supralitoral i mediolitoral). Sakupljeni materijal se determinira, opisuju se karakteristične vrste te se analiziraju prilagodbe na ekstremne ekološke uvjete.

Plava škola Aqurium Pula
3. Rad na brodu:

Uzorci se sakupljaju podizanjem ribarskih mreža i planktonskom mrežom, određuju i analiziraju s osvrtom na njihovu biologiju. Putem se utvrđuju meteorološke prilike, prozirnost mora, smjer valova, strujanja i puhanja vjetra. Učesnici se također upoznavaju s osnovama ribarstva.

Plava škola Aqurium Pula

Plava škola - dvodnevni program :

*Proučavanje planktonskih organizama pomoću lupa (samo tijekom dvodnevnog programa) - učesnici proučavaju uzorke morskog planktona prikupljenog planktonskom mrežicom i određuju različite tipove i grupe planktonskih organizama Jadranskog mora.Cijene dostavljamo na upit (infos@aquarium.hr; 00385 52 381402)