UTVRDA VERUDELASmještena je na nadmorskoj visini od 31 m, građena je i opremljena u razdoblju od 1881. do 1886. godine za vrijeme Austrougarske Monarhije. U isto je vrijeme izgrađena i obližnja baterija „San Giovanni“, s kojom je utvrda Verudela činila jedinstven obrambeni sklop. Utvrda Verudela predstavlja vrhunac europskog fortifikacijskog graditeljstva 19. stoljeća, a njena povijesna vrijednost leži u činjenici da je primjer prilagobe utvrda starijeg tipa za ono vrijeme modernom naoružanju (obrtajna kupola s dvije topničke cijevi).


U utvrdi su boravili jedan zapovjednik, četiri časnika i 112 do 126 vojnika. Koristila se isključivo u vojne svrhe i nakon raspada Austrougarske Monarhije, sve do 50-ih godina prošlog stoljeća, pripala je Gradu Puli. U travnju 2002. godine utvrda Verudela imenovana je kulturnim dobrom od strane Stručnog povjerenstva, dok je u prosincu 2008. godine na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.


Aquarium Pula preuzima utvrdu Verudela 2002. godine u zapuštenom i derutnom stanju za potrebe oporavka morskih kornjača i prikazivanja zavičajnih (autohtonih) morskih organizama.
Fort verudella kupola
utvrda verudela 2015
RAZVOJ GRADA PULE U DOBA AUSTROUGARSKE MONARHIJE


Počeci grada Pule datiraju prije otprilike 3000 godina, no pravi razvoj započinje dolaskom Austrougarske Monarhije kada Pula postaje glavna vojnopomorska baza austrijske ratne mornarice. Pula se kroz sedamdesetak godina uređuje kroz dvije faze razvoja; u prvoj fazi (1856. - 1874.) gradi se luka, lučki gat, nasipava se obala te se grade ključni objekti za stanovanje radnika i vojnika, dok se u drugoj fazi (1874. - 1918.) završava se izgradnja komunalne infrastrukture, gradnja prijeko potrebnih građevina te fortifikacijske utvrde (26) i njihovi pripadajući objekti (8 topničkih bitnica, šezdesetak baterija, rovovi, podzemni tuneli).Fort verudella staro
Fort verudella staro