Konstantne visoke temperature i sezonske varijacije kišnih oborina u tropskim slatkovodnim ekosustavima održavaju najraznovrsnije oblike života. Svaki pripadnik životinjskog i biljnog svijeta slatkih voda u ekvatorskom pojasu nosi bogatu povijest vlastitog porijekla. Neke su vrste biljaka i životinja nastale od pradavnih morskih predaka, dok su druge ostale izolirane na kopnu nakon odvajanja superkontinenta Pangea. Sezonske oborine uzrokuju velike poplave čime se slatkovodna staništa šire, a količina kiše ovisi o obliku kontinenta, prisutnosti planinskih masiva i režimu vjetra. Takvi uvjeti ubrzavaju proces rasta i razvoja svih zajednica, a vodeno bilje i razni drugi izvori hrane dostupni su kroz cijelu godinu.

about-image