Tropski morski ekosustavi su područja bogata biološkom raznolikošću koji uključuju koraljne grebene, šume mangrova, livade morskih cvjetnica i algi te beskonačne sustave otvorenog mora. Ne samo da takva područja održavaju bioraznolikost i osiguravaju sve potrebno tropskoj zajednici, već podržavaju i ekstenzivne turističke aktivnosti na raznim dijelovima svijeta. Organizmi poput koralja, mangrova i morskih cvjetnica predstavljaju temelj zajednica, štite staništa od obalne erozije te djeluju kao filtracijski sistem za pročišćavanje okolne vode. Osim toga, služe i kao područja za razmnožavanje mnogih vrsta beskralješnjaka i riba.

about-image