Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom udruga za popularni STEM - „STEM udruga za popularizaciju STEM“Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a, ponajprije među djecom svih uzrasta i mladih. Planirane aktivnosti uključuju uređenje 'Znanstvenog vrta' pri Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u Puli, provedbu raznih radionica i edukacija OCD-a te drugih zanimljivih aktivnosti društvenog sadržaja za djecu i mlade, ali i širu publiku. Glavni cilj projekta je povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u svrhu popularizacije STEMa. Na taj način će se stvoriti dobri preduvjeti za daljnje suradnje i nove programe. Uređenjem "Znanstvenog vrta" uredit će se zanimljiv prostor u centru grada Pule koji će uz vođene radionice za djecu i mlade, nuditi i društvene sadržaje za širu populaciju, a sve u cilju popularizacije STEMa. Nizom edukacija i predavanja za edukatore, kao i nabavkom nove opreme, doprinijet će se kvalitetnijoj provedbi radionica za djecu i mlade koje nude organizacije civilnoga društva.


Nositelj projekta je Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a ostali partneri su: Grad Pula – Pola, Sveučilište Jurja Dobrile (Odjel za prirodne i zdravstvene studije), Društvo za robotiku Istra, Matematičko društvo “Istra”, Zajednica tehničke kulture Pula, Istarska razvojna agencija i Morski obrazovni centar Pula (MOC) u suradnji s tvrtkom Aquarium Pula.


Aktivnosti koje će MOC Pula provoditi su sljedeće:

- Organizacija i provedba 5 radionica u „Natura 2000“ obalnom području Istre
- Nabava opreme i materijala za osvještavanje šire javnosti o području Natura 2000
- Osvještavanje šire javnosti o području Natura 2000
- Sudjelovanje na svim studijskim putovanjima
- Sudjelovanje u svim zajedničkim aktivnostima partnera na projektu

Projekt traje 2 godine (29.06.2021. - 29.06.2023.) te je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 2.462.021,59 kn dok je iznos od 105.368,66 kn namijenjen udruzi MOC Pula. Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge MOC Pula.