Pretkoraligen i koraligen

Danas, Sredozemlje je najveći rezervat biološke raznolikosti s više od 28% endemičnih vrsta te je ujedno stanište za 7.5 % životinjskih i 18 % biljnih vrsta koje velikim dijelom potiču iz obližnjeg istočno djela Atlantskog oceana. Značajno je područje morskih kornjača, kitova, sredozemne medvjedice, atlantske plavoperajne tune, a u našem akvariju uz uobičajene vrste možete pobliže upoznati i termofilne vrste poput gofa, vladiku arbanašku i strijelku modrulju, endemske vrste poput plemenite persike i glavoča kolombatovićeva, borealne vrste kao što je škamp, iverak i pišmolj, regionalne izumrle vrste poput hame i jesetre te invazivne strane vrste; kaulerpu, plavog raka, i sl.