Plima i oseka

Uski obalni pojas plime i oseke Jadrana područje je relativno malih amplituda morskih mijena (do 1 m) te malih oscilacija temperature i saliniteta. U našem postavu možete upoznati neke od karakterističnih vrsta koje su se uspjele prilagoditi tim ekstremnim životnim uvjetima.