Pjeskovito dno

Najzastupljeniji tip morskog staništa Jadrana su tzv. pomične podloge (mulj, pijesak i šljunak) u čijoj se skupini ubraja pjeskovito dno koje započinje od same razine oseke. Najznačajniji predstavnici faune su ribe plosnatice koje nastanjuju površinski sloj; ražolike ribe i morske mačke te brojni beskralježnjaci poput rakova, školjkaša i ježinaca.