Jadran - otvoreno more

Područje otvorenog mora, predstavlja stanište za brojne morske organizme koje razvrstavamo u dvije zasebne skupine; plankton i nekton. U našem akvariju možete pobliže upoznati česte stanovnike pelagijala poput morskog psa mekuša, gofa, žutulje i lice.