Rijeke i jezera su slatkovodne površinske vode, uključujući druge tokove i vodena tijela. O slatkovodnim staništima europskih kontinentalnih voda ovisi oko 250 vrsta algi i više od 500 vrsta riba, sa značajnim brojem ptica i sisavaca. Riječni ekosustavi su najbogatiji vrstama u umjerenom klimatskom pojasu zbog prirodne povezanosti i velike raznolikosti staništa, dok jezera i druge vode stajačice pozitivno utječu na kvalitetu i količinu vode. Same rijeke prenose vodu i sediment nizvodno te na taj način sprečavaju poplave, a voda se obogaćuje hranjivim tvarima.

about-image